Spå deg gratis i tarot online

Spør tarotkortene hva som helst.

Spør om kjærlighet, penger eller jobb.


Gratis tarotlegg online

Det keltiska kors for jobb og karriere

Kröner
Det endelige utfallet
Nylige hendelser
Situasjon
Faktor
Nærmeste fremtid
Ditt håp og frykt
Omgivelsenes oppfatning
Bas
Din oppfatning


   

Situasjon:


Noe som innvirker på situsjonen, som du ikke er klar over:


 

Hva spørsmålet er basert på:
 

Nylige hendelser som påvirker den nåværende situasjonen:


 

Hva du håper resultatet skal bli:
 

Hendelse i den nærmeste fremtid du bør være oppmerksom på:


Din egen oppfatning av situasjonen:

 
Omgivelsenes oppfatning av / innvirkning på situasjonen:

 


Ditt håp og frykt / nøkkelkort:

 
Det endelige utfallet hvis du ikke gjør noe for å endre situasjonen:

 

Spør igjen