Tarotkorten og deres betydning

TarotTarotTarot

ALLE KORT PÅ EN SIDA

Stora Arkana

Tarot består av 78 kort og er delt inn i store og små arkana. Stora Arkana består av 22 kort og sett på som hendelser av stor betydning, mens kortene i lilla arkana står for hendelser i hverdagen som er av mindre betydning.

0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

 

Lille Arakana

Lille arkana er delt inn i fire suiter. Hver suite er tilknyttet et element og tallene 1 (ESS) til 10 tolkes i samsvar med numerologin. Hovkort anses å være mennesker i våre omgivelser, men også stå for de karakteristikker av oss selv eller andre. Hovkort kan også bety visse situasjoner. Hovkort kan føre til store vanskeligheter for nybegynnere.

Begre

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter - Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge

 

Sverd

Sverdenes ess · To sverd · Tre sverd · Fire sverd · Fem Sverd · Seks sverd · Sju sverd · Åtte sverd · Ni sverd · Ti sverd · Sverdenes pasje · Sverdenes ridder · Sverdenes dronning · Sverdenes konge

Staver

Stavenes ess · To staver · Tre staver · Fire staver · Fem staver · Seks staver · Sju Staver · Åtte staver · Ni staver · Ti staver · Stavenes pasje · Stavenes ridder · Stavenes dronning · Stavenes konge