Om tarot

Betydningen av tarotkortet

Lær å lage dine egne spådommer

Tarotkorten og deres betydning

Alle kort på en sida»

Stora Arkana

Tarot består av 78 kort og er delt inn i store og små arkana. Stora Arkana består av 22 kort og sett på som hendelser av stor betydning, mens kortene i lilla arkana står for hendelser i hverdagen som er av mindre betydning.

0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.VerdenLille Arakana

Lille arkana er delt inn i fire suiter. Hver suite er tilknyttet et element og tallene 1 (ESS) til 10 tolkes i samsvar med numerologin. Hovkort anses å være mennesker i våre omgivelser, men også stå for de karakteristikker av oss selv eller andre. Hovkort kan også bety visse situasjoner. Hovkort kan føre til store vanskeligheter for nybegynnere.

Begre

Begrenes ess · To begre ·Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter - Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge