I-chingI-ching

I-ching er snarere en samling av gode råd enn profetien i streng forstand. Her vil vi presentere en forenklet versjon av en i-ching "lesing". Skriv tankene dine i boksen nedenfor og klikk på "Vis i-ching».

Vis i-ching