Spå deg gratis i tarot online

Spør tarotkortene hva som helst.

Spør om kjærlighet, penger eller jobb.


Gratis tarotlegg online

Det keltiska kors for relasjoner og kaerlighet

Kröner
Det endelige utfallet
Nylige hendelser
Situasjon
Faktor
Nærmeste fremtid
Ditt håp og frykt
Partners oppfatning
Bas
Din oppfatningSituasjon:


Noe som innvirker på relasjonen mellan deg og en partner, som du ikke er klar over:


 

Hva spørsmålet er basert på:
 

Nylige hendelser som påvirker den nåværende relasjonen eller situasjonen:


 

Hva du håper vedrørende relasjonen i fremtiden:
 

Hendelse i den nærmeste fremtid du bør være oppmerksom på:


Din egen oppfatning om relasjonen:

 
Partners oppfatning av / innvirkning på relasjonen:

 


Ditt håp og frykt / nøkkelkort vedrørende relasjonen:

 
Det endelige utfallet hvis du ikke gjør noe for å endre relasjonen:

 

Spør igjen