Shop, handla, smycken

Gratis Tarot Legg Online

 

 

 

Tarotkorten og deres betydning

Lilla Arkana - Begre

Begrenes konge - King of cupsBegrenes konge - King of cups

Begrenes konge er en forfører, som vet å spille på følelser for å oppnå det han ønsker.

Som fiende kan han være farlig og hevngjerrig. Han blir lett forærmet og kan få anfall av sjalusi.

Han er ikke kjedelig eller forutsigbar. Begrenes konge er en dyktig forretningsmann.

Han er den fødte manipulator, og en begavet forhandler.

Begrenes konge kan forestille en far, en lærere, en kvinnes kjæreste eller en man med makt.

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Sverd

Sverdenes ess To sverd Tre sverd Fire sverd Fem Sverd Seks sverd Sju sverd Åtte sverd Ni sverd Ti sverd Sverdenes pasje Sverdenes ridder Sverdenes dronning Sverdenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter - Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge

Staver

Stavenes ess To staver Tre staver Fire staver Fem staver Seks staver Sju Staver Åtte staver Ni staver Ti staver Stavenes pasje Stavenes ridder Stavenes dronning Stavenes konge

Stora Arcana

0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

 

Copyright 2008 Twice.se