Om tarot

Betydningen av tarotkortet

Stora Arkana


Fem mynter - Five of pentacles

Tarotkorten og deres betydning

Fem mynter - Five of pentaclesFem mynter representerer materiell tap, du taper pengene dine, investeringene dine lønner seg ikke, du mister jobben osv.

Kortet kan også bety at du leter etter sikkerhet på feil sted eller hos feil person.

Kortet kan bety utstøting, mangel på energi og manglende motivasjon for å forbedre sin situasjon.

Kortet kan noen ganger handle mer om akutte situasjoner, når du trenger hjelp, og om situasjoner når du føler deg alene fremfor økonomisk tap.

Mynter står for det materielle, eiendeler, penger og for det praktiske. Femmere representerer endring.Generell tolkning - Kortet representerer materielle problemer og noen ganger fattigdom. Kortet vil oftere indikere sosial ekskludering.

Jobb – Du er arbeidsledig, har mistet jobben eller rett og slett brøt. Du er bekymret for økonomien din og du kan mangle selvtillit. Hvis du har en jobb, vil du føle deg utenfor, ekskludert. Helsen din kan også være svak.

Kjærlighet - Du føler deg utenfor. Du tror ikke partneren din elsker deg, han eller hun forlater deg eller du mister troen på kjærligheten.

Økonomi – Du går gjennom en periode med økonomisk nød. Merk likevel at det kan være støtte fra andre som først og fremst mangler og ikke evnen til å mestre i økonomisk forstand.0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

Lille Arakana

Begre

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter -Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge