Om tarot

Betydningen av tarotkortet

Stora Arkana


XV. Tårnet - The Tower

Tarotkorten og deres betydning

Djevelen Noen ganger skjer ting i livene våre som er katastrofale - vi mister en jobb, et forhold avsluttes, vi mister en vi er glad i eller opplever en annen form for personlig katastrofe.

Som oftest kommer dette uventet, noe som fører til at vi blir grundig rystet. Oftest har vi det dårlig over en lengre periode. I løpet av denne tiden bearbeider vi det som har skjedd, vi får ny innsikt, og snart er vi klare til å bygge på ruinene nye strukturer i livene våre.

Tårnet kan også synes å symbolisere en oppvåkning. Plutselig innser vi noe som lenge har vært skjult eller ukjent for oss. Tårnet fører dermed til ny innsikt. Men vanligvis skjer det noe som vekker oss!Generell betydning - Kortet representerer fortvilelse og angst, ruin og alvorlige katastrofer. Kortet representerer vanligvis en uforutsett og uventet katastrofe.

Arbeid - Tårnet representerer vanligvis en katastrofe som skjer på jobben som påvirker deg på en negativ måte. Det er mulig at du ikke får forfremmelsen din eller at du plutselig får sparken. Kanskje vil du lære noe som har vært skjult for deg i lang tid. Ta dette som du vil – som en ny innsikt eller som en skuffelse..

Kjærlighet - I kjærlighetsområdet representerer kortet vanligvis noe som kommer brått - enten mister du personen du elsker, eller så innser du noe som får deg til å våkne.

Økonomi - Forvent en økonomisk katastrofe.0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

Lille Arakana

Begre

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter -Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge