Om tarot

Betydningen av tarotkortet

Stora Arkana


XVII. Stjernen - The Star

Tarotkorten og deres betydning

Stjernen - The Star Stjernen dukker vanligvis opp etter en tid med tristhet og sorg, som et tegn på at håp og inspirasjon kommer inn i livet ditt igjen.

Du begynner gradvis å finne noe meningsfylt i livet eller i det du gjør, noe som fører til at du er på vei mot en normal tilværelse igjen. Kortet står også opp fordi du tør å ønske deg ting nå og at du begynner å se lyset i enden av tunnelen.

Stjernen blir vanligvis misforstått som et tegn på at alt blir bra igjen, men noen tolker skjønner at stjernen bare er et tegn på at spørren nå har det bedre, har funnet ny inspirasjon og nytt håp. For at ting skal bli skikkelig bra igjen, må du også gjøre noe og kjempe. Halvparten av innsiktene og drømmene som nå dukker opp kan være rene illusjoner.Generell betydning - Kortet symboliserer tap og forlatelse samt tyveri og å være underprivilegert. Kortet representerer også håp og en mulig lovende fremtid.

Jobb – Etter en periode med skuffelse på jobben, vil det bli en lettelse. Er du arbeidsledig, kommer det snart en mulighet for deg som du har ventet lenge på for å få drømmejobben. Dette betyr imidlertid ikke at jobben er din, men at sjansen er ganske stor for at du får den.

Kjærlighet - Nye drømmer, nye mål, nytt håp kommer til deg innen kjærlighetsområdet. Du begynner å se veldig bra ut og relasjonene dine ser ut til å bli bedre også.

Økonomi – Økonomien kan bli bedre, men det er ikke nok bare å ønske seg ting. Tiden for å handle er nå, mens du fortsatt føler deg positiv og inspirert.0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

Lille Arakana

Begre

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter -Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge