Om tarot

Betydningen av tarotkortet

Stora Arkana


Syv mynter - Seven of Pentacles

Tarotkorten og deres betydning

Syv mynter - Seven of PentaclesBetydningen skifter. Noen ser på dette kortet som en fiasko, andre som en tid for refleksjon, tålmodighet og avslapning.

Felles for alle tolkninger er at spørsmålsstilleren nå tar seg tid til å tenke over sitt arbeid og spesielt frukten av sitt arbeid.

Kortet betyr generelt å reflektere over et problem for å komme frem til andre, bedre løsninger. Som oftest tar alt en ny retning, på godt og vondt. Kortet betyr noen ganger at du gjentar et mønster og at det samme problemet oppstår om og om igjen.

Noen ganger kan kortet bety å vente tålmodig på løsningen på et problem eller ikke skynde seg og vente for å se hva som fungerer og hvor det ikke gjør det.

Mynter står for det materielle, eiendeler, penger og for det praktiske. Syv står for tro og håp.Generell betydning - Mistet tålmodigheten. Økonomisk bekymring. Feil eller fiasko.

Jobb – Du har gjort ditt beste og nå venter du på resultatet, for å se om arbeidet ditt har lønnet seg eller ikke, om du er på rett vei eller ikke. Du har den nødvendige tålmodigheten. Du tar ingen avgjørende beslutninger ennå.

Kjærlighet – I forhold kan kortet bety at du revurderer forholdet ditt, og hvilken verdi det har for deg. Du er nå usikker, tror du kan ha mislyktes og venter på et varsel. Kortet kan også bety krangler.

Økonomi – Økonomien din er ikke særlig god. Du vil gjennomgå dine inntekter og utgifter samt tenke nye løsninger.0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

Lille Arakana

Begre

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter -Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge