Om tarot

Betydningen av tarotkortet

Stora Arkana


Myntenes dronning - Queen of Pentacles

Tarotkorten og deres betydning

Myntenes dronning - Queen of PentaclesEn praktisk kvinne du kan stole på.

Hun er en ekte forretningskvinne, smart og vil kjempe for sin rett. Når det kommer til penger, kan denne kvinnen være ganske tøff og sta.

Som situasjon betyr kortet at man tenker praktisk i materielle saker. Queen of Pentagram er snill og deler, men hun får ikke alltid støtte fra de rundt seg, selv når hun virkelig fortjener det.

Dronningen av Pentagram har dermed mye til felles med keiserinnen og står også for alle kvinnelige healere. For en mann kan kortet bety at han er gift.

Mynter står for det materielle, eiendeler, penger og for det praktiske. Dronninger står for femininitet.Generell betydning - En sjenerøs moderlig kvinne. Trivsel, raushet, trygghet.

Jobb - Du jobber hjemme, i helsevesenet, driver en liten bedrift eller bare tar deg av andre. Arbeidet ditt kan føles monotont, men du kan også nyte det ganske mye. Du er trygg på deg selv og føler deg bra.

Kjærlighet - Queen of Pentagram kan representere en kvinne som allerede har barn eller en mann som allerede er gift. I et forhold kan kortet representere at dere pleier forholdet og at dere har det bra, men kanskje litt kjedelig sammen. Alt skjer etter rutine.

Økonomi – Du er god til å styre økonomi. Du gjør ditt beste. Du er også raus og villig til å dele.0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

Lille Arakana

Begre

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter -Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge