Shop, handla, smycken

Gratis Tarot Legg Online

 

 

 

Tarotkorten og deres betydning

Lilla Arkana - Sverd

Sverdenes konge - King of Swords Sverdenes konge - King of Swords

Sverdenes konge er en ordkunstner. Han er intellektuell, analytisk, veltalende, rettferdig, etisk, fornuftig og logisk.

Han vet hva han vil og hvordan han skal uttrykke det. I kjærlighetslivet har han problemer med å uttrykke følelser. Har krever han store mengder mental stimulans.

Kortet beskriver situasjoner som har med dømmekraft og informasjon å gjøre. Sverdenes konge kan oppfattes som vond og uforstående.

Sverdenes ess To sverd Tre sverd Fire sverd Fem Sverd Seks sverd Sju sverd Åtte sverd Ni sverd Ti sverd Sverdenes pasje Sverdenes ridder Sverdenes dronning Sverdenes konge

Begre

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter - Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge

Staver

Stavenes ess To staver Tre staver Fire staver Fem staver Seks staver Sju Staver Åtte staver Ni staver Ti staver Stavenes pasje Stavenes ridder Stavenes dronning Stavenes konge

Stora Arcana

0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

 

Copyright 2008 Twice.se