Om tarot

Betydningen av tarotkortet

Stora Arkana


Fem staver - Five of Wands

Tarotkorten og deres betydning

Fem staver - Five of WandsFem staver representerer representerer utfordringer og frustrasjoner. Du blir utsatt for motstand, hindringer og kanskje konkurranse fra de rundt deg.

Det er viktig å innse at kampen som pågår ikke er så alvorlig som den føles, det er rom for allianser og for lek.

Fem av klubber er en utfordring som kan overvinnes, men du vil sannsynligvis finne en god strategi.

Staver står for handling, energi, entusiasme og evnen til å nå sine mål. Femmere står for endringer og utfordringer.Generell betydning - Kortet representerer en slags omstridt kamp mellom grupper av mennesker, falske konflikter, hykleri, strid og strid. Kortet representerer også indre frustrasjon eller indre konflikt.

Arbeid – På jobb opplever du nå motstand og konkurranse fra kollegene dine. Oppgavene kan være en utfordring i seg selv. Ingenting kommer lett for deg.

Kjærlighet - I ditt kjærlighetsliv kan du føle en følelse av frustrasjon. Det er rivaler og du må kjempe for kjærligheten din. I tillegg kan du og partneren din komme i konflikt med hverandre. Konflikten må ikke ses på som alvorlig eller avgjørende for forholdet mellom dere. Imidlertid kan konflikten godt være forankret i sjalusi. Fire i tryllestaver kan også bety en indre konflikt. Oftest når vi ikke stoler på noen, har vi motstridende følelser.

Økonomi – Du opplever problemer på det økonomiske området og de føles helt absurde. Du må sannsynligvis fortsatt sørge for at de blir løst. Du må imidlertid kjempe for å klare å løse disse.0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

Lille Arakana

Begre

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter -Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge