Shop, handla, smycken

Gratis Tarot Legg Online

 

 

 

Tarotkorten og deres betydning

Lilla Arkana - Begre

Åtte begre - Eight of cupsÅtte begre - Eight of cups

Åtte begre betyr å bryte opp og vende ryggen til det gamle. Dette er et øyeblikk da du innser at fortiden er over. Det er på tide å gå videre. Det kan hende du slutter i jobben, flytter eller avslutter et kjærlighetsforhold. Du søker nye erfaringer og nye horisonter. Kortet kommer tilsyne vanligvis når noe har minsket i betydning, for eksempel ett problem føles ikke like skremmende. Du er nu moden og en erfaring rikere.

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Sverd

Sverdenes ess To sverd Tre sverd Fire sverd Fem Sverd Seks sverd Sju sverd Åtte sverd Ni sverd Ti sverd Sverdenes pasje Sverdenes ridder Sverdenes dronning Sverdenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter - Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge

Staver

Stavenes ess To staver Tre staver Fire staver Fem staver Seks staver Sju Staver Åtte staver Ni staver Ti staver Stavenes pasje Stavenes ridder Stavenes dronning Stavenes konge

Stora Arcana

0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

 

Copyright 2008 Twice.se