Om tarot

Betydningen av tarotkortet

Stora Arkana


Tre sverd - Three of Swords

Tarotkorten og deres betydning

Tre sverd - Three of SwordsTap, separasjon, smerte, bli avvist, bli såret av andre mennesker, bli behandlet dårlig, bli forrådt, lurt, forrådt og lignende.

Smerten kommer alltid utenfra og på grunn av andres handlinger og fører til å føle hjertesorg i en periode.

Sverd står for tanker og ideer, kommunikasjon, sladder, sykdom og problemer. Treere står for samarbeid og grupper av mennesker.Generell betydning - Kortet symboliserer fravær og splittelse. For en kvinne kan kortet bety at kjæresten har forlatt henne.

Job - Du blir lurt, såret, lurt av andre i ditt miljø. Kanskje på grunn av noens illojalitet mistet du jobben din. Depresjon og bitterhet kan holde deg unna arbeidslivet. Du er skuffet akkurat nå, men tiden leger alle sår.

Kjærlighet – Tap, separasjon, smerte, å bli avvist, bli såret av andre mennesker, bli behandlet dårlig, bli sviktet, lurt, forrådt osv. Noen nær deg svikter deg og du føler deg utrolig såret.

Økonomi - En tredje person lurer deg på det økonomiske området. Du får ikke pengene du forventer å få.0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

Lille Arakana

Begre

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter -Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge