Om tarot

Betydningen av tarotkortet

Stora Arkana


To begre - Two of Cups

Tarotkorten og deres betydning

To begre - Two of CupsTo begre står for kjærlighet. Når du og en partner, venn eller kollega kan føle fellesskap med hverandre, dukker det vanligvis opp to kopper.

Kortet kan også representere et uventet møte med noen du synes er attraktiv eller liker. Dere kommer godt overens med hverandre og føler en dyp fellesskapsfølelse. Du føler deg lik og du tenker lik.

To av kopper står vanligvis også for konfidensielle samtaler mellom to personer.

Begre står for følelser, kjærlighet, drømmer og visjoner.

Toere står for dualitet.Generell tolkning - To kopper symboliserer kjærlighet og lidenskap, men også fagforeninger og vennskap. Kortet representerer møter mellom fire øyne. Et møte; en samtale.

Arbeid - På jobb vil du være veldig nær en bestemt person som du føler en følelse av fellesskap med. Dere passer godt sammen og forholdet kan utvikle seg til et vennskap.

Kjærlighet - Du vil møte noen du allerede kjenner og liker. Hvis du ikke kjenner personen, føles møtet fortsatt riktig. Kanskje du kan endre telefonnumre.

Økonomi – Din økonomi er sterkt påvirket av ditt sosiale liv. Kanskje vil du møte noen som er snill nok til å hjelpe deg. En samtale om økonomi, et møte, en avtale.0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

Lille Arakana

Begre

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter -Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge