Om tarot

Betydningen av tarotkortet

Stora Arkana


To staver - Two of Wands

Tarotkorten og deres betydning

To staver - Two of WandsTo staver indikerer at det som begynte med et kløver-ess, nå står stille og at en ventetid begynner.

En ny faktor kommer inn eller en ny person setter deg inn.

Denne nye faktoren kan bli forstyrrende når et nytt brannelement kommer inn. Det oppstår en maktkamp. Personen må nå sørge for at han virkelig kan og vise at det er han som bestemmer.

Kortet kan representere et selskap som venter på en avgjørelse eller en plutselig manglende evne til å bestemme seg. Kortet kan også indikere at en avstand som er skapt mellom deg og en partner eller venn på grunn av ytre hendelser er til hinder for deg. I forhold kan kortet også bety uinteresse og kulde.

Spørsmål om makt og stolthet kan også ha en viss innflytelse på situasjonen. Uansett har ens planer og forhåpninger blitt midlertidig satt på vent. Kortet har vanligvis en negativ tone.

Generelt kan kortet representere manglende evne til å finne en vei i livet. Du synes livet er kjedelig og ingenting virker interessant.

Staver står for handling, energi, entusiasme og evnen til å nå sine mål. Toere står for dualitet.Generell betydning – Kortet representerer mangel på tilfredshet, avstand, rastløshet, å tenke på ting som skjer andre steder, avstand og avstand. I noen tilfeller symboliserer kortet en maktkamp og behovet for å skille seg ut fra mengden.

Arbeid - Two in Wands dukker vanligvis opp på jobb når et prosjekt er midlertidig forhindret. Kortet kan også bety at du egentlig ikke har interesse for jobben din.

Kjærlighet - I kjærlighet skapes en avstand, vanligvis som følge av ytre hindringer eller forstyrrelser fra noen andre. Kortet kan også bety uinteresse for det motsatte kjønn eller for en bestemt person.

Økonomi – På finansområdet opplever du at pengene ikke kommer så lett inn som du trodde. Enten venter du på en beslutning om penger eller så synes du situasjonen er kjedelig og du er ikke interessert i penger akkurat nå.0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

Lille Arakana

Begre

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter -Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge