Shop, handla, smycken

Gratis Tarot Legg Online

 

 

 

Tarotkorten og deres betydning

Stora arkana

VI. De elskende - The LoversDe elskende - The Lovers

De elskende står for kjærlighet og organisasjoner, men også for våre behov for å skille mellom hjerte og sinn, og at noen ganger tar svært vanskelige beslutninger. Kortet indikerer også et behov for balanse etter en fragmentering av det vil den gå i to ulike retninger samtidig.

Når De elskende vises, er vanligvis foran en beslutning, som kan være vanskelig - å følge sitt hjerte og sin sjel? Noen ganger står kortet for divisjon i forholdet, ved at en tredjepart satt i.

De elskende står for narrens første forelsket, møte med andre, som definerer seg som et individ, men som også fører til en viss usikkerhet.

Generell tolkning - De elskende symboliserer ikke bare kjærlighet, tiltrekning og skjønnhet, men også prøvelser og vanskelige valg.

Jobb - på jobb, en følelse av usikkerhet oppstår. Det er viktig at du kan finne en løsning. Se også emne som du kan være lojale til og hvilke skal unngås.

Kjærlighet - I kan kärlekslivet den elskede dukke opp når en tredjepart er i konflikt i forholdet og forholdet lider.

Finans - Du er ved et veiskille når det gjelder din økonomi.

0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

Lille Arakana

Begre

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter - Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge

Sverd

Sverdenes ess · To sverd · Tre sverd · Fire sverd · Fem Sverd · Seks sverd · Sju sverd · Åtte sverd · Ni sverd · Ti sverd · Sverdenes pasje · Sverdenes ridder · Sverdenes dronning · Sverdenes konge

Staver

Stavenes ess · To staver · Tre staver · Fire staver · Fem staver · Seks staver · Sju Staver · Åtte staver · Ni staver · Ti staver · Stavenes pasje · Stavenes ridder · Stavenes dronning · Stavenes konge

 

Copyright 2008 Twice.se