Om tarot

Betydningen av tarotkortet

Stora Arkana


XIX. Dommen - Judgement

Tarotkorten og deres betydning

XIX. Dommen - JudgementDommen eller siste dommen utgjør en etterforskningstid.

En tid da du får tenke på livet ditt, hvor du har kommet, hva du har oppnådd og hvordan du kom hit. Kortet kan også representere en periode i livet hvor du skal testes. En student kan få dette kortet før prøver, eksamener og eksamener.

Denne tiden betyr også en tid for beslutninger om hva neste destinasjon skal være. Så melder en følelse av lettelse inn.

Dommen står som regel for veiskille, og behovet for å ta en avgjørelse. Det du velger får konsekvenser, men det viktigste er å velge noe.

Dommen kan også bety at regnskapstiden nå er her og at man nå må møte sin frykt. Gammel gjeld må nå betales, det er ikke lenger mulig å unndra seg ansvaret.Generell tolkning - Kortet symboliserer fornyelse og endring, vanskelige avgjørende beslutninger og frigjøring, samt resultater.

Arbeid - På jobben må du undersøke intensjonene dine så vel som dine mål.

Kjærlighet - Du kan forvente å diskutere med partneren din, innrømme feilene dine og ta forholdet til et nytt nivå.

Økonomi – Nå er det ikke lenger mulig å vente, det er på tide å betale gjelden0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

Lille Arakana

Begre

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter -Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge