Om tarot

Betydningen av tarotkortet

Stora Arkana


Myntenes konge - King of Pentacles

Tarotkorten og deres betydning

Myntenes konge - King of PentaclesDenne mannen kan du stole på, og du kan føle deg trygg med ham.

Han er flink til å organisere og planlegge og få ting til. Men han kan være kjedelig og gjerrig.

Som en situasjon betyr denne kongen at du vil få det resultatet i form av penger som du har lengtet etter. Kan stå for nettopp å ha fått jobb, inntekt etter godt utført arbeid eller kan stå for selve arbeidet.

Kongen er uansett et godt varsel, fordi du vanligvis får mer velstand og du gjør materielle suksesser.

Kortet kan også bety å være realistisk som person, at du vet hva som virkelig teller her i livet og at du streber etter det gode og trygge i livet, om enn på en praktisk realistisk måte.

Mynter står for det materielle, eiendeler, penger og for det praktiske. Konger står for maskulinitet.Generell tolkning - King in Coins er ansvarlig, pålitelig og intelligent, og han er velstående. Kortet betyr også materiell sikkerhet.

Jobb – Du planlegger store arbeider og kan utføre dem. Du bygger strukturer og bruker gjennomtenkte og utprøvde strategier for å nå dine mål. Har du nettopp søkt jobb, får du den. Hvis du er en gründer, vil virksomheten din vise seg å være lønnsom.

Kjærlighet - Du møter en mann med penger. Han er en god far, har sans for penger og har store planer på gang. Han er noe eldre, men veldig stabil i forholdet. Hvis du er mann, kan kortet bety at jobben din snart vil bety mer for deg eller at du blir mer stabil i forholdet og kan vurdere å gifte deg.

Økonomi – Du er økonomisk kompetent, har en jobb som kan forsørge deg og inntektskilden din er stabil.0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

Lille Arakana

Begre

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter -Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge