Om tarot

Betydningen av tarotkortet

Stora Arkana


Ti mynter - Ten of Pentacles

Tarotkorten og deres betydning

Ti mynter - Ten of PentaclesPenger, suksess, trygghet, familielykke, gode venner, en arv, belønning for en vel utført jobb.

Kortet kan også bety at du snart får mer penger, for eksempel lønnsøkning, eller at du får betalt for hardt arbeid eller får noe solgt. Penger gir trygghet og tilfredshet.

Kortet kan også bety at du ikke ser skjulte muligheter, at du lever etter rutine. 10 i mynter har en konvensjonell tone, da kortet også står for familiebånd, slektskap, arv og arv.

10 i mynter representerer for det meste en periode med økonomisk flaks og økonomisk velstand.

Mynter står for det materielle, eiendeler, penger og for det praktiske. Tiere representerer fullføring og slutten av en syklus.Generell betydning - Kortet representerer familieforhold og familiens hus, samt arkivering og økonomiske gevinster.

Jobb – Du får en høyning eller får solgt varene dine. Bedriften din går bra. Har du søkt jobb, får du det. Jobben skal vise seg å være lønnsom.

Kjærlighet - Penger, kanskje arv spiller en rolle i forholdet ditt. Kanskje du får mer penger, noe som gjør fremtiden mer stabil, eller du kan vente med å bli gammel sammen.

Økonomi - Du får en høyning eller får solgt varene dine. Bedriften din går bra. Forvent en økning i inntekten din.0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

Lille Arakana

Begre

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter -Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge