Om tarot

Betydningen av tarotkortet

Stora Arkana


Ti staver - Ten of Wands

Tarotkorten og deres betydning

Ti staver - Ten of WandKortet står for en periode i livet hvor man har for mye ansvar og at man knapt klarer å takle alt som skal til.

Du er i en uhåndterlig situasjon, du er stresset, og har mistet fokus. Stress fra fysisk arbeid kan også indikeres med 10 i tryllestaver.

Staver står for handling, energi, entusiasme og evnen til å nå sine mål. Tiere for fullføring og slutten av en syklus.Generell betydning - Kortet representerer undertrykkelse, men kortet kan også representere flaks og profitt. Kortet representerer også følelsesmessig smerte og dårlige nyheter. Ved siden av et positivt kort kan kortet indikere flaks.

Jobb - Byrder, stort, umulig ansvar. Kan begge bety at du får en bedre status eller mye arbeid uten resultater. Avhenger av kortene rundt. Du synes det er vanskelig på jobben, i livet generelt eller har problemer med å finne arbeid.

Kjærlighet - Forholdet du har opplever vanskeligheter, som virker så store at du kanskje føler at du ønsker å avslutte forholdet. Du vil slite mye - og kanskje du kan overvinne alle problemene. 10 in Wands kan også representere andre problemer som kan påvirke forholdet ditt - for eksempel dårlig økonomi eller mye arbeid, eller til og med et sykt barn eller et familiemedlem. Hvis du er singel, betyr kortet en vanskelig tid, når du føler at du har så mange problemer at du aldri vil ha tid til kjærlighet.

Økonomi – Dine økonomiske problemer eller ditt økonomiske ansvar er stort og du klarer nesten ikke selv.0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

Lille Arakana

Begre

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter -Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge