Om tarot

Betydningen av tarotkortet

Stora Arkana


Tre mynter - Three of pentacles

Tarotkorten og deres betydning

Tre mynter - Three of pentaclesMulighet til å tjene penger. Et selskap, i startfasen. Opplæring. Å gjøre noe kunstnerisk.

En invitasjon til å tenke nøye gjennom hva du gjør, planlegge og tilegne deg ferdighetene du trenger.

Kortet vises når du har ferdighetene du trenger for å bygge noe. Det kan dreie seg om et prosjekt, en bedrift eller noe annet som du bygger opp steg for steg. Prosjektet eller selskapet vil bli vellykket.

Mynter står for det materielle, eiendeler, penger og for det praktiske. Treere står for samarbeid og teamarbeid.Generell tolkning - Kortet symboliserer kunnskap og ferdigheter som blir verdsatt, ære og belønning.

Jobb - Du er i startfasen av en ny jobb. Du får stadig ny oppmuntring og ny veiledning og du lærer mer og mer hver dag.

Kjærlighet – Hvis du er i et forhold, betyr kortet at du og partneren din nå konstruerer fremtidsplanene dine og at dere er seriøse. Hvis du ikke er i et forhold, representerer kortet ønsket om å starte et stabilt varig forhold, men at du ennå ikke har funnet noen.

Økonomi – Du bygger grunnlaget for en fremtid som vil gi deg økt fortjeneste. Akkurat nå er forbedringen i inntektene liten, men den vil bli større og større.0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

Lille Arakana

Begre

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter -Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge