Om tarot

Betydningen av tarotkortet

Stora Arkana


Syv begre - Seven of Cups

Tarotkorten og deres betydning

Seks begre - Six of CupsSyv begre representerer en tid med usikkerhet, men også en tid fylt med mange visjoner og mange drømmer.

Noen drømmer realistisk, andre ikke. Noen drømmer er skremmende, andre er store.

Kortet vises når du ikke helt vet hva du skal tro om en person, situasjon eller om fremtiden din. Derfor lager du forskjellige bilder av virkeligheten, men du vet ikke hva som er sant og hva som er ren fantasi.

Kortet kan også fremstå i en mer negativ forstand – at man skal se virkeligheten rett, og gjenoppta kontakten med den. Inntil da skal ingen avgjørelser tas.

Noen kan også tolke kortet som en fantasifull kreativ periode.

Begre står for følelser, kjærlighet, drømmer og visjoner. Syv står for tro og håp.Generell tolkning - Kortet symboliserer fantasi og emosjonalitet.

Jobb – Det er usikkerhet på jobben. Du vet ikke hvordan situasjonen vil slå ut for deg.

Kjærlighet - Du drømmer ganske mye om kjærlighet, du trenger kjærlighet i livet ditt akkurat nå, og du fantaserer ganske mye om kjærlighet. Men det er også hele greia. Kortet kan også representere manglende evne til å vite hva man har med partneren et sted hvis man er i et forhold, eller overdrevne og uvirkelige illusjoner.

Økonomi – Du bør bli mer realistisk om din økonomi eller din økonomiske situasjon. Kortet kan også representere en manglende evne til å ta en beslutning akkurat nå, en usikker økonomi.0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

Lille Arakana

Begre

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter -Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge