Om tarot

Betydningen av tarotkortet

Stora Arkana


Stavenes ess - Ace of Wands

Tarotkorten og deres betydning

Stavenes ess - Ace of WandsStavenes ess står for nye handlinger, ny energi, ny kraft, nye grep, ny styrke, ny entusiasme – nytt prosjekt eller ny jobb.

Noen ganger kan kortet representere flytting, bytte av jobb, nye mål eller å starte en bedrift.

Kortet kan også representere nye tiltak, ny utdanning eller nye hobbyer.

Staver står for handling, energi, entusiasme og evnen til å nå sine mål. Esset står for nye begynnelser - noe som tar form eller oppstår.Generell betydning - Kortet symboliserer initiativ og oppfinnelser, ideer og nye begynnelser. Kortet er utgangspunktet for ulike bedrifter og prosjekter. Kortet står også for fødsel og opprinnelse. Noen ganger ser kortet ut for å varsle deg om at du skal flytte i nær fremtid.

Job - Ace of Wands står vanligvis for en helt ny jobb eller et nytt prosjekt. Noen ganger kan kortet bare stå for ny inspirasjon, ny energi og nye ideer.

Kjærlighet – Kortet kan representere et nytt lidenskapelig forhold, men kan også representere fødselen til et barn.

Økonomi - I den økonomiske sfæren betyr kortet å starte et nytt prosjekt som vil gi avkastning i fremtiden. Det kan være en bedrift eller et kreativt prosjekt.0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

Lille Arakana

Begre

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter -Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge