Om tarot

Betydningen av tarotkortet

Stora Arkana


Fire mynter - Four of pentacles

Tarotkorten og deres betydning

Fire mynter - Four of pentaclesSikkerhet på vei. Det handler hovedsakelig om penger, men trygghet kan også handle om følelser. Kortet kan også bety at du er for gjerrig eller at du setter materiell sikkerhet først. Kan også bety stabilitet i finansielle transaksjoner og kontrakter.

En advarsel om ikke å begrense livet til det materielle. Du er mer enn det du eier. I kjærlighet kan kortet stå både for å holde på en person selv når du burde gi slipp, samt følelser av misunnelse, bitterhet, harme.

I arbeidsspørsmål handler kortet om at du holder deg til jobben eller stillingen din, selv om du kanskje driver med noe annet. Kortet er noen ganger negativt og noen ganger positivt, avhengig av situasjonen du er i.

Mynter står for det materielle, eiendeler, penger og for det praktiske. Firere står for stabilitet.Generell betydning - Kortet symboliserer sikre eiendeler og tilknytningen til en gave eller arv.

Jobb - Jobben din er inntektskilden din. Du har ingen annen tilfredsstillelse med det. Du klamrer deg til arbeidet ditt og kan ikke gi slipp, konstant forvirret over at du vil miste det. Kortet kan også stå for materialstabilitet og alle typer kontrakter.

Kjærlighet - Fire av Pentagrammer representerer sjalusi, misunnelse, å ville holde på det du har, selv om et forhold forverres. Du føler deg truet og er redd for at du kan miste den du deler livet ditt med. Fire av pentagrammene kan også representere motvilje mot endring, bitterhet, klamring til sine vaner og måter å tenke på, overdreven interesse for materielle ting osv., alt slik stahet som fører til at du forblir alene – hvis du nå er singel.

Økonomi – Din økonomi er trygg og stabil, men du er redd for å miste alt du har. Prøv å slappe av litt. Penger er ikke alt i livet. Bitterhet på grunn av penger; gjerrighet.0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

Lille Arakana

Begre

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter -Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge