Shop, handla, smycken

Gratis Tarot Legg Online

 

 

 

Tarotkorten og deres betydning

Stora arkana

VIII. Styrke - Strength

Styrke - Strength

Kortet symboliserer styrke vår evne til å takle vanskelige situasjoner som setter våre nerver, tålmodighet og utholdenhet for testen. Mennesker har en evne til å holde ut og overleve de største katastrofer.

Den symboliserer interne styrke, for å temme den indre løve, vår impulsiveness og vår frustrasjon. Styrken er også en aksept av ens liv og en evne til å akseptere at det noen ganger kanskje ikke som de ønsker, og at vi må godta at det finnes hindringer i veien.

Vognens er ansvarlig for ekstern kontroll, styrke av interne kontroller. Den interne styrken er noe som hver enkelt av oss dyrke eller trenger å kultivere.

Generell betydning: Kortet symboliserer makt, energi, mot, suksess og ære, utholdenhet og indre styrke.

Jobb - problemer, hindringer osv. og du må ha tålmodighet og interne kontroll for å tåle. Du vil bære med problemer raskt oppstå, som er svært positive.

Kjærlighet - Jeg kärlekslivet å skape problemer med partner eller i forholdet. Du vil imidlertid å finne seg i hverandre og med mot ta deg gjennom alle problemer og hindringer som oppstår.

Finans - Din økonomiske problemer vil ikke gå bort - eller - den nye økonomiske problemer vil dukke opp. Tålmodighet er viktig - det gjelder å holde ut.

0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

Lille Arakana

Begre

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter - Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge

Sverd

Sverdenes ess · To sverd · Tre sverd · Fire sverd · Fem Sverd · Seks sverd · Sju sverd · Åtte sverd · Ni sverd · Ti sverd · Sverdenes pasje · Sverdenes ridder · Sverdenes dronning · Sverdenes konge

Staver

Stavenes ess · To staver · Tre staver · Fire staver · Fem staver · Seks staver · Sju Staver · Åtte staver · Ni staver · Ti staver · Stavenes pasje · Stavenes ridder · Stavenes dronning · Stavenes konge

 

Copyright 2008 Twice.se