Om tarot

Betydningen av tarotkortet

Stora Arkana


Åtte sverd - Eight of Swords

Tarotkorten og deres betydning

Åtte sverd - Eight of Swords

En følelse av å sitte fast i en dårlig situasjon. Harde tider. Blokkeringer.

Skuffelse, problemer, ulykker. En undertrykkende situasjon. Våg å finne en løsning.

Den som sitter fast på en eller annen måte kan komme seg ut av situasjonen, selv om det nå føles umulig. Fremfor alt sitter personen fast i sin egen måte å tenke på. Det finnes andre alternativer for å handle og tenke. Bryt ut av det mentale fengselet.

8 sverd kan også bety at du er besatt av en måte å tenke på, en idé eller en person og trenger å tilegne deg nye perspektiver.

Sverd står for tanker og ideer, kommunikasjon, sladder, sykdom og problemer. Åtter står for nye perspektiver og resultatene av deres innsats.Generell betydning – Kortet står generelt for dårlige nyheter, men også for sykdom, kriser og konflikter.

Jobb – Du sitter fast mentalt, og finner ikke nye løsninger. Du føler at det ikke er noen veier ut, men bare åpne øynene fordi det er det.

Kjærlighet - Du har en følelse av at alt er umulig. Du tenker på negative måter og ser ingen løsninger. Du vil ikke utvide horisonten din. Du føler deg blokkert i et bestemt forhold eller utenfor et bestemt forhold.

Økonomi – Det er noe i økonomien din som du ikke vil se eller som du overser. Kanskje du har lært å tro at det ikke finnes noen løsninger. Prøv å se alt fra et nytt synspunkt.

å.0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

Lille Arakana

Begre

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter -Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge