Shop, handla, smycken

Gratis Tarot Legg Online

 

 

 

Tarotkorten og deres betydning

Lilla Arkana - Sverd

Sverdenes dronning - Queen of SwordsSverdenes dronning - Queen of Swords

Sverdenes dronning er vant til å være alene og stole på seg selv. Hun kan være separert, skilt eller enke. Ofte viser kortet til en kjølig, uoppnåelig kvinne.

Kortet er ofte en advarsel om at man ikke må la seg lure. Motivene må gjennomskues, og det må settes ord på følelsene.

Du må stole på deg selv og hente styrke fra din visdom og erfaring. Kortet viser til suksess innen det å tale offentlig, skrive, drive med musikk, utgivelser eller studier. Kortet kan også indikera en lærd kvinne med en viktig posisjon.

Sverdenes ess To sverd Tre sverd Fire sverd Fem Sverd Seks sverd Sju sverd Åtte sverd Ni sverd Ti sverd Sverdenes pasje Sverdenes ridder Sverdenes dronning Sverdenes konge

Begre

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter - Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge

Staver

Stavenes ess To staver Tre staver Fire staver Fem staver Seks staver Sju Staver Åtte staver Ni staver Ti staver Stavenes pasje Stavenes ridder Stavenes dronning Stavenes konge

Stora Arcana

0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

 

Copyright 2008 Twice.se