Om tarot

Betydningen av tarotkortet

Stora Arkana


Sverdenes dronning - Queen of Swords

Tarotkorten og deres betydning

Sverdenes dronning - Queen of SwordsEn kul intelligent kvinne som er kompetent og har vært gjennom mye.

Hun er vanskelig å imponere, enda vanskeligere å manipulere. Hun kan også være noe av en heks.

Kortet kan også bety at man vil lære av sine erfaringer.

Kortet kan også stå for institusjonell makt. Queen of Swords er mer King of Swords sin likeverdige (eller kvinnelige ekvivalent) enn steget foran som i andre suiter fordi hun har samme status og makt som ham.

I noen tolkninger kan kortet stå for den helt uavhengige kvinnen. The Queen of Swords er den eneste dronningen i tarot som har absolutt makt over sitt eget liv og uavhengighet.

Sverd står for tanker og ideer, kommunikasjon, sladder, sykdom og problemer. Dronningene står for femininitet.Generell betydning - Kortet symboliserer en enke og tristhet, sterilitet og separasjon. En trist kvinne med autoritet, som forstår smerte og lidelse.

Jobb – Du jobber med noe intellektuelt, i jus, som lærer, lege eller annet. Objektivitet og upartiskhet, og også beslutningstaking er viktig i arbeidet ditt. Hvis du ikke kjenner deg igjen, kan du bli klar over at du har med en slik person å gjøre eller at en slik person holder øye med deg. Sverdenes dronning står vanligvis for en kvinnelig advokat, politibetjent, lege eller lignende. Kortet kan også bety at du er smart, objektiv, verken og kald uansett om du er arbeidsledig eller jobber eller at du kommer i kontakt med en myndighet.

Kjærlighet - Hvis du er kvinne, betyr kortet at du ikke kan føle kjærlighet til noe menneske, på grunn av tidligere erfaringer som har gjort deg følelsesmessig kald. Du kan klare deg selv, er noe bitter, bruk hjernen 100% men ikke gi rom for kjærlighet. Hvis du er mann, møter du en slik kvinne – og det kan kreve mye innsats for å få hjertet til å smelte.

Økonomi – Penger og eiendeler vil ikke manipulere en kvinne representert av dette kortet. En kvinne kan påvirke din økonomi.0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

Lille Arakana

Begre

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter -Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge