Om tarot

Betydningen av tarotkortet

Stora Arkana


Seks begre - Six of Cups

Tarotkorten og deres betydning

Seks begre - Six of CupsSeks begre står for gamle tider, gamle venner, minner fra fortiden, ofte glade.

Kortet kan også dukke opp i forbindelse med møte med mennesker fra ens fortid, for eksempel gamle kamerater eller barndomsvenner.

Kortet kan også fremstå i en mer negativ forstand – at ens fortid er i ferd med å ta igjen en.

Bør man stille spørsmålet "Når.. startet dette?" så du kan sikkert tenke deg at det er et mønster du har hatt med deg siden barndommen, hvis du mottar dette kortet som svar.

Begre står for følelser, kjærlighet, drømmer og visjoner. Seksere står for arrangement.Generell tolkning - Kortet representerer lykke og glede som kommer fra gamle minner og tider som nå er borte.

Jobb – På jobb kan det dukke opp en person fra fortiden din.

Kjærlighet – Du møter en gammel kjærlighet og diskuterer gamle minner. Du er fortsatt forelsket i en gammel venn. Din kjærlighet er i fortiden. Bryt gamle mønstre for å la en ny venn dukke opp i livet ditt.

Økonomi - Din økonomi kan bli påvirket av fortiden din; kanskje dukker det opp penger som du burde ha fått for lenge siden eller du får penger fra en gammel kjenning.0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

Lille Arakana

Begre

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter -Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge