Shop, handla, smycken

Gratis Tarot Legg Online

 

 

 

Tarotkorten og deres betydning

Stora arkana

XVIII. Månen - The Moon

Månen - The Moon  Månen står for angst, kaos og forvirring. Månen er vanligvis en advarsel om at alt er ikke rett. Antigen Du vil ikke se denne virkeligheten som den er, eller du har blitt lurt.

Månen er også misoppfatninger og misforståelser, så vel som lokkefugl.

Månen kan også tilby en tid med behandling, med sterke drømmer og en tid da du føler tapt.

Generelt betydning - Månen representerer de falske anklagene, skjulte fiender og fare. Kortet kan være i mer extrama tolkninger betyr mørke og redsel.

Jobb - Å jobbe er ikke alle som synes det å være. Beware of manipulasjon og løgn.

Kjærlighet - Dine drømmer om kjærlighet er urealistisk. Hvis du har en partner, kan han skuffe deg uten din viten.

Finans - Du trenger ikke ha en klar visjon om din økonomi. Prøv litt sunn fornuft, eller vente for å få mer klarhet før du tar noen beslutninger.

0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

Lille Arakana

Begre

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter - Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge

Sverd

Sverdenes ess · To sverd · Tre sverd · Fire sverd · Fem Sverd · Seks sverd · Sju sverd · Åtte sverd · Ni sverd · Ti sverd · Sverdenes pasje · Sverdenes ridder · Sverdenes dronning · Sverdenes konge

Staver

Stavenes ess · To staver · Tre staver · Fire staver · Fem staver · Seks staver · Sju Staver · Åtte staver · Ni staver · Ti staver · Stavenes pasje · Stavenes ridder · Stavenes dronning · Stavenes konge

 

Copyright 2008 Twice.se