Om tarot

Betydningen av tarotkortet

Stora Arkana


Ti begre - Ten of Cups

Tarotkorten og deres betydning

Ti begre - Ten of CupsTi begre er et av de mest positive kortene.

Kortet indikerer følelsesmessig lykke, velstand, glede, perfekt kjærlighet, respekt fra de rundt deg og mange glade dager.

Kortet står også for familie og indikerer at familierelasjonene vil være gode og at du kan stole på støtte og kjærlighet fra andre familiemedlemmer.

Ten of Cups kan noen ganger beskrive "familien" eller "folket" og byen man bor i.

Dermed kan kortet nesten bety «alle mennesker».

Begre står for følelser, kjærlighet, drømmer og visjoner. Tiere representerer fullføring og slutten av en syklus.Generell tolkning - Kortet symboliserer perfekt kjærlighet og vennskap. Familien eller byen. På kortet står det også at noen har ansvaret for eller tar seg av spørren.

Jobb – På jobb har du klart å få alles respekt. Du er likt av alle og alle planene dine er perfeksjonert.

Kjærlighet – Hvis du er i et forhold, betyr kortet at kjærligheten din vil vare lenge. Hvis du er singel, kan du møte noen når som helst fordi du er så ettertraktet.

Økonomi – Dine økonomiske mål er nådd og du er fornøyd og glad.0.Narren I.Magikeren II.Yppersteprestinnen III.Keiserinnen IV.Keiseren V.Hierofanten VI.De elskende VII.Vognen VIII.Styrke IX.Eneboeren X.Skjebnehjulet XI.Rettferdighet XII.Den hengte mann XIII.Døden XIV.Måtehold XV.Djevelen XVI.Tårnet XVII.Stjernen XVIII.Månen XIX.Solen XX.Dommen XXI.Världen

Lille Arakana

Begre

Begrenes ess· To begre · Tre begre · Fire begre · Fem begre · Seks begre · Sju begre · Åtte begre · Ni begre · Ti begre · Begrenes pasje · Begrenes ridder · Begrenes dronning · Begrenes konge

Mynter

Myntenes ess - To mynter - Tre mynter - Fire mynter - Fem mynter -Seks mynter - Sju mynter - Åtte mynter - Ni mynter - Ti mynter - Myntenes pasje - Myntenes ridder - Myntenes dronning - Myntenes konge