Om tarot

Betydningen av tarotkortet

Alle kortbetydninger på én side


Tarotkorten og deres betydning: Alle kort

Stora Arkana

0.Narren - Narren dukker opp når noe nytt og overraskende starter i livet ditt. Du gjør noe nytt dom overrasker andre men du er entusiastisk og du tror på deg selv. Du tror på turen og på livet. Følg hjertet ditt og inget dårlig kan hende.

I.Magikeren: Kortet står for positive handlinger, individualisme og viljestyrke. Magikeren har makt og kan lykkes med alt. Du vet hva du vill og har evnen å lykkes.

II.Yppersteprestinnen: Det är ikke tid for handling. Yppersteprestinnen står for hemmeligheter, underbevisstheten din og høyere feminine aspekter. Kortet står for passivitet og hemmeligheter som snart avsløres. Noen ganger står Yppersteprestinnen for en mystisk kone eller kvinne i omgivelsen din.

III.Keiserinnen: Keiserinnen står for en fødsel, sjenerøsitet eller kjærlighet. Du er inne i en god periode, du vokser og ekspanderer. Du opplever sann ekte kjærlighet til det modsatte kjønnet eller en venn.

IV.Keiseren: Keiseren står for struktur, autoritet og regulering. Han kan være litt av en tyrann og kan stå for en autoritet i livet ditt som hindrer deg å gå videre. Han er vant til å få det som han vil.V.Hierofanten: Hierofanten viser til konformitet og gruppeidentifikasjon. Han kan stå for gruppepress eller for behovet av tilpassing til en grupps normer og vurderinger.

VI.De elskende: De elskende indikerar et valg vanligvis i kjærlighet, men ikke nødvendigvis. Kortet indikerar oftest et tøft moralsk valg som du må gjøre selv. I kjærlighet kan kortet indikera en tredje person i relasjonen og også svek.

VII.Vognen: Vognen viser til kamp, triumf, kontroll og selvdisiplin. Du har ett eneste mål i sikte. Kortet kan också stå for hevn. Kortet står oftest for seier og triumf og en følelse av kontroll over situasjonen som du vil mestre.

VIII.Styrke: Styrke står för mot, indre styrke og selvkontroll. Du må stole på deg selv og ta ansvaret for ditt eget liv. Du går gjennom prøvelser som du må klare. Kortet står også for lidenskaplig.

IX.Eneboeren: Du har behov for å trekke deg tilbake og reflektere og foreta en selvransakelse. Du trenger fatte en viktig beslutning eller komme til en konklusjon. Din ensomhet er nesten alltid noe som du velger selv dog ikke i samtlige fall. Kortet kan stå for en periode av ensomhet.X.Skjebnehjulet: Skjebnehjulet indikerar et vendepunkt i livet ditt. Uventede ting kommer, men resultatet blir vanligvis til det bedre. Kortet står for skjebnen og turen. Noen gang er vendingen til det dårligere.

XI.Rettferdighet: Kortet viser at resultatet av dine tidligere handlinger returneres deg. Som du sår skal du høste. Dette er en krevende situasjon du ikke kan unngå.Kortet står for alvor og konsekvens. Tenk før du handler.

XII.Den hengte mann: Den hengte mann indikerer behovet for å gjøre et offer. Du bliver et offer for andre menneskers misoppfatninger. Kortet kan stå for en venting. Ingenting virker hende.

XIII.Døden: Døden representerer en avslutning på noe, ofta er det positivt. Ibland en stor forandring. Men ibland kan kortet indikera mistak, skuffelser, ødeleggelse, korrupsjon, ulykkelige adskillelser, tap av venner og mangel på hjelp.

XIV.Måtehold: Måtehold står for kompromiss og samarbeid. Måtehold viser til en lykkelig utgang på en vanskelig situasjon. Bra balanse mellom bra og dårlig.XV.Djevelen: Djevelen står for fristelser, besettelser, instinkter, dyriske krefter og materialisme, Du er antagelig fanget i en usunn situasjon, og føler bare håpløshet. Kortet tyder på alvorlige feil, feiltakelse, hat, sjalusi og gjerrighet. Allment står kortet for en negativ påvirkning i livet dit.

XVI.Tårnet: Tårnet er et illevarslende kort, som alltid medfører en form for krise og står for elendighet, lidelse, forargelse, motstand, katastrofe, skandale, skuffelse, ruin, sammenbrudd, stor tap, stor feiltakelse og ulykker. Det kan også være virkeligheten som raser sammen. Du innser noe og det kjennes befriende.

XVII.Stjernen: Stjernen står for håp og inspirasjon. Du er på rett spor, for å nå mål og lengsler kreves handling. Stjernen gir ingen garanti hvis fremtiden blir lys.

XVIII.Månen: Månen står for angst, kaos og forvirring. Dette er en periode med usikkerhet. Kortet kan tyde på skjulte fiender, baksnakking, terror, bedrag og feil. Du er lurt. Akte deg for fiender og falske venner.

XIX.Solen: Solen står for framgang og suksess, optimisme, energi og styrke. Du er selvsikker, livsglad, sunn og frisk. Solen står også for klarhet og klare mål.XX.Dommen: Dommen viser til endring av posisjon og fornyelse. Tiden er inne til å ta et oppgjør med fortiden, med det du har vært og gjort hittil. Fortidens feil er bak deg, og du er klar for en ny start. Kortet kan også stå for prøve og tester.

XXI.Världen: Verden står for suksess, helhet, bra avslutning på noe og harmoni. Kortet indikerer integrasjon, fullførelse og oppfyllelse. Kortet kan også innebære lange reiser eller flytting.

Lille Arakana

Begre

Begrenes ess: Begrenes ess står for kjærlighet. Det kan være starten på et nytt forhold eller en ny gledelig fase i livet. Kortet representerer tiltrekning, sympati og/eller sterke følelser. Du er kreativ og bruker din intuisjon.

To begre: To begre betyr forelskelse. En helt spesiell person vil snart dukke opp. Tiltrekningen behøver ikke å dreie seg om kjærlighetsforhold. Det kan også være samarbeid, undertegning av avtaler, forpliktelser, partnerskap i jobben, forsoning, våpenstillstand, vennskap eller et møte med noen du liker.Tre begre: Tre begre står for overflod. Du har fremgang, og føler deg trygg og lykkelig. Tre begre representerer også ulike former for festlige begivenheter i privatlivet. Tre begre står også for en grupp av tre eller flere mennesker og følelsesmæssig seier, liksom framgang.

Fire begre: Fire begre dukker opp når du er apatisk og kjeder deg seg. Du har en tendens til å være pessimistisk og til å bare fokusere på vanskeligheter og hindringer. Du er trøtt på alt og vil være alene.

Fem begre: Fem begre dukker opp i forbindelse med tap. Det kan være tap av penger, eiendeler, forhold, arbeid eller tap av drømmer, muligheter, utsikter eller rykte. Kortet står også for anger.

Seks begre: Seks begre viser seg når noe fra fortiden dukker opp. Det kan være minner fra barndommen som vender tilbake. Eller kanskje en gammel venn, elsker eller kollega tar kontakt. Oftest indikerer kortet en diskusjon om begivenheter i fortiden.

Sju begre: Sju begre handler om drømmer og illusjoner. Noen ganger står kortet for beruselse og forvanskning av virkeligheten. I kjærlighet betyr kortet for sterke uvirkelige illusjoner og høye idealer. Du bør finne ut hva det egentlig er du ønsker deg, og hva som er oppnåelig.Åtte begre: Åtte begre betyr å bryte opp og vende ryggen til det gamle. Dette er et øyeblikk da du innser at fortiden er over. Det er på tide å gå videre. Det kan hende du slutter i jobben, flytter eller avslutter et kjærlighetsforhold. Du søker nye erfaringer og nye horisonter. Kortet kommer tilsyne vanligvis når noe har minsket i betydning, for eksempel ett problem føles ikke like skremmende. Du er nu moden og en erfaring rikere.

Ni begre: Ni begre er et positivt kort, kortet er ønskekortet. Her er det nytelse for alle sanser. Ønskene dine går i oppfyllelse, og du vil bli lykkelig og tilfreds. Du har nådd et kreativt og følelsesmessig toppunkt. Kortet betyr også latskap og goda sløve tider.

Ti begre: Ti begre viser til et tilfredsstillende familieliv. Kortet står for varig framgang, suksess og oppnådde mål liksom glede, fred, indre og ytre harmoni, kjærlighet.

Begrenes pasje: Begrenes pasje er en følsom, ung person. Han funderer mye over livet, er romantisk og har lett for å drømme seg bort. Kortet kan også tyde på nye begynnelser. Kortet kan også indikera forelskelse eller en hyggelig melding. Kortet står også for ett barn i særdeleshet når Keiserinnen er i nærheten.Begrenes ridder: Begrenes ridder har en sensitiv stil. Han er romantisk, fantasifull, følsom, raffinert og selvgranskende. Kortet tyder på en situasjon full av kjærlighet. Det kan se ut som om noe eller noen er i ankomst, det kan være tilnærminger, en budbringer, fordeler eller invitasjoner. Kortet står også for søkende av allianser og følelser av alle sorter.

Begrenes dronning: Begrenes dronning er en sensitiv, svært vakker og ytterst feminin kvinne. Hun er kjærlig, følsom og romantisk. Hun har alltid et godt ord til alle. Kortet representerar deg sjelv om du er kvinne, en nær kvinnelig venn eller mor din. Er du man representerar Begrenes dronning din kjæreste, mor eller samboer.

Begrenes konge: Begrenes konge er en forfører, som vet å spille på følelser for å oppnå det han ønsker. Som fiende kan han være farlig og hevngjerrig. Han blir lett forærmet og kan få anfall av sjalusi. Han er ikke kjedelig eller forutsigbar. Begrenes konge er en dyktig forretningsmann. Han er den fødte manipulator, og en begavet forhandler. Begrenes konge kan forestille en far, en lærere, en kvinnes kjæreste eller en man med makt.Mynter

Myntenes ess: Myntenes ess tyder på gode utsikter dersom spørsmålet dreier seg om økonomiske og materielle foreteender. Du har fremgang og er produktiv.Du gör innkjøp, investeringer eller legger en ny materiell grunn.

To mynter: To mynter står for bevegelse, forandring og eksperimentering. Det er et kort som indikerar en eller annen form for sjonglering - penger i privatlivet, eller en ekstrajobb eller hvorfor ikke fritid og jobb, eller jobb og kjærlighet.

Tre mynter: Tre mynter indikerar at du må samarbeide med andre for å få jobben gjort. Tre mynter tyder også på virksomhed i de innledende faserne. Mye jobb uten umiddelbare resultat. Tre mynter indikerar også en period for innlæring.

Fire mynter: Fire mynter tyder på økonomisk trygghet. Kortet kan være en advarsel om problemer med kontroll, eiertrang og sjalusi, og stahet. Fire mynter kan også indikera å holde ved det man har og angst for tap.Fem mynter: Fem mynter er et tegn på materielle problemer. Du står foran dårlige tider økonomisk sett. Kanskje mister du jobben og blir arbeidsledig eller kan stå for avvisning fra andre mennesker eller dårlig helse.

Seks mynter: Seks mynter er kortet for generøsitet og hjelp fra andre. Kortet viser til gaver, sympati, vennlighet, takknemlighet, belønninger og beskyttelse.

Sju mynter: Sju mynter viser til langsomt vekst. Kanskje står du ved et veikryss - trenger du en kursendring eller helomvendig. Kortet kan også vise til ulike former for ubetalt arbeid.

Åtte mynter: Åtte mynter står for flittighet. Kortet kan tyde på at du er alt for oppslukt av arbeidet. Du har ikke tid for annet i livet ditt.

Ni mynter: Ni mynter viser seg når du har materiell trygghet, og får dekket alle behov. Kortet kan indikera gaver, arv, gevinster eller inntekstøkning. Kortet står også for fortrolighet till seg selv og god smak.

Ti mynter: Ti mynter står for rikdom og stabilitet. Penger er i lufta. Du vil snart oppnå penger. Noen ganger vil kortet indikera stor utgift.Myntenes pasje: Myntenes pasje handler om å begynne i det små. Ved å begynne nederst på rangstigen og utføre kjedelige rutineoppgaver, kan man etter hvert få en lovende karriere. Det kan også være en hobby som gradvis går over til å bli et innbringende arbeide. Kortet handler også om å begynne en utdannelse. Myntenes pasje er myntenes student.

Myntenes ridder: Kortet viser til fordeler man kan ha av å utføre kjedelige men nyttige ting. Du er på jakt etter å erobre nye markeder, og har en egen evne til å få gjennomført ting. Men du kan bli blind for andre verdier enn penger, og kan bli litt for egoistisk og hensynsløs i din streben etter fremgang og vekst. Kortet kan være en advarsel om at du arbeider for hardt, er perfeksjonistisk eller ikke lytter til fornuft.

Myntenes dronning: Kortet står for generøsitet, økonomisk kompetanse og omtanke. Det ser ut til at du forvalter din formue ansvarsfullt, og bruker den til å hjelpe andre. Du har en dyp sanselighet, og evne til å få ting til å spire og gro. I tillegg har du ønske om å glede seg over og skaffe seg vakre, materielle ting.

Myntenes konge: Kortet viser til at du må holde forpliktelser, reparere det som blir ødelagt, tjene penger, sponse en ny bedrift. Materiell trygghet er viktig for å det . Det lønner seg å være tålmodig og planlegge langsiktig. Den materielle forbedringen vil skje gradvis.Myntenes konge kan også indikera et nyt jobb, eller en velgjørere, oftest en eldre man. 

Sverd

Sverdenes ess: Kortet nye muligheter innen områder som har med intelligens, tanker, justis og logikk å gjøre. Kortet viser til suksess, mot og styrke på tross av motgang.Kortet vil også indikera en ny idé eller en endrer i attityder.

To sverd: To sverd står for fred. En konflikt blir undertrykt. Du orker inte med alt og du bryr dig ikke om konflikter som kan eksistere. Du aksepterer en vanskelig situasjon uten å forsøke å forandre og påvirke.

Tre sverd: Tre sverd står for hjertesorg, skilsmisser, brudd i forhold og andre former for adskillelser.Kortet indikerar tårer og indre smerte. Du vil bli sviktet eller såret i en relasjon.

Fire sverd: Fire sverd står for hvile. Dette er tiden for å ta en pause. Kortet kan også tyde på et nødvendig sykehusopphold eller en tilfeldig sykdom.Fem Sverd: Fem sverd står for nederlag. Kortet viser til uvennlighet, tyveri, juks, kriminalitet, degradering, ødeleggelse, vanære, tap, snikete taktikker, løgn, sladder og ondskapsfullhet. Ikke et bra kort. Din seier er kort.

Seks sverd: Seks sverd står for reiser. Det kan være en ferie, flytting eller reiser til fremmede land. Kortet kan også tyde på meditasjon og studier.

Sju sverd: Sju sverd handler om å stikke av. Du er en ensom ulv som føler at du er mer effektiv på egen hånd. Kortet kan også signalisere tyveri. Kanskje noen stjeler ideene dine. Kortet står også for hemmelige planer.

Åtte sverd: Åtte sverd står for begrensninger og for en tilsynelatende umulig situasjon. Husk at du har alltid valg og makt.Ni sverd: Ni sverd står for fortvilelse. Kortet har ofte med avvisning å gjøre, og angsten for ikke å være elsket. Forsinkelser, skuffelser, skyldfølelse, bekymringer, bedrageri, mislykkethet, grusomhet, sykdom, uhell og ulykker er stikkord for ni sverd.Kortet indikerar en stor depresjon og mørke tanker.

Ti sverd: Ti sverd går for å være det verste kortet i stokken. Nå befinner du deg på et absolutt bunnivå. Alt føles grusomt, håpløst og urimelig urettferdig. Tingene kan ikke bli verre. Noe er tydelig forbi. Det kan være et personlig forhold, jobb, livsmåte eller trosform. Denne avslutningen er ofte smertefull og krever stor forståelse og stort mot. Kanskje noen går bak ryggen din. Vær forsiktig med hvem du betror deg til, og tenk deg om to ganger før du undertegner noe.

Sverdenes pasje: Muligheten for vekst kommer i form av et dilemma, og du bør ta utfordringene selv om du har lite lyst. Det er svært viktig å være sannferdig. Kortet kan også vise til sladder, skandaler, ordglede, nyheter, kontrakter, dokumenter og nye planer. Kortet kan også indikera en spion.

Sverdenes ridder: Kortet viser til forandringer i livet ditt. Det kan være kommende strider som må utkjempes og fiender som må overvinnes med våpen i hånd. Kortet står for strider, slarv, irritasjon og kamp for rettvise. Du argumenterer for att venda rettvisen til din fordel.

Sverdenes dronning: Sverdenes dronning er vant til å være alene og stole på seg selv. Hun kan være separert, skilt eller enke. Ofte viser kortet til en kjølig, uoppnåelig kvinne. Kortet er ofte en advarsel om at man ikke må la seg lure. Motivene må gjennomskues, og det må settes ord på følelsene. Du må stole på deg selv og hente styrke fra din visdom og erfaring. Kortet viser til suksess innen det å tale offentlig, skrive, drive med musikk, utgivelser eller studier. Kortet kan også indikera en lærd kvinne med en viktig posisjon.Sverdenes konge: Sverdenes konge er en ordkunstner. Han er intellektuell, analytisk, veltalende, rettferdig, etisk, fornuftig og logisk. Han vet hva han vil og hvordan han skal uttrykke det. I kjærlighetslivet har han problemer med å uttrykke følelser. Har krever han store mengder mental stimulans. Kortet beskriver situasjoner som har med dømmekraft og informasjon å gjøre. Sverdenes konge kan oppfattes som vond og uforstående.

Staver

Stavenes ess: Stavenes ess står for nye, kreative prosjekter. Du vil få gode muligheter innen karrieren. Nye interesse eller kreativ hobbyer kan dukke opp. Kortet kan stå for et nyt jobb, ny energi og ny start, og det kan hende å du vil flytte.

To staver: Makt er et viktig element i en situasjon med to staver. Du har en solid dose vågemot, oppfinnsomhet og energi, og står klar til å erobre verden. Men du må vente for framgang. En ny faktor lier til å du ikke kan gå vidare nå. Du må vente.

Tre staver: Tre staver handler om visjoner og forutanelser. Starten på et prosjekt har vært vellykket. Du har erobret viktig innsikt og erfaring, og dette gir styrke. For å nå videre må du være villig til å stole på ideen din, ta første skritt og lede andre mot målet. Tre staver indikerar ekspansjon og att framgangen er nærmere enn du tror.Fire staver: Fire staver er et behagelig kort. Kortet viser til festlige anledninger og feiringer. Målet er nådd, avlingen er overdådig, og du er full av livsglede. Det kan også vise til nødvendigheten av å bryte bånd, og den oppmuntrende følelsen av frihet. Kortet kan indikera flytt, men også framgang.

Fem staver: Fem staver står for stridigheter, konkurranse og konflikter. Du vil møte motstand og krefter som haler i hver sin retning. Kanskje har du rivaler.

Seks staver: Seks staver står for seier og triumf. Kortet sier også at du vil motta gode nyheter. Du har seiret til tross for motstand.

Sju Staver: Sju staver står for overbevisning. Stikkord for kortet er diskusjoner, ordkrig, forhandlinger, handelskrig, byttehandel og konkurranse.Du kjenner at det er fiender omkring deg men du har en god posisjon.

Åtte staver: Åtte staver kommer ofte med nyheter og meldinger av alle slag, som fører med seg forandringer. Informasjonen kan muligvis være forkledd, så følg med. Du er inne i en spennende og hektisk periode, som kan innebære en reise. Kortet kan indikera en lykkelig hurtig avslutning. Kortet står også for kommunikasjon over avstander.Ni staver: Ni staver handler om styrke, og at livets skole kan være tøff. Du har møtt mye motgang og begynner å tvile på deg selv.

Ti staver: Ti staver betyr undertrykkelse og overbelastning. Du tar på deg for mye og driver deg selv for hardt. Antagelig er du en riktig arbeidsnarkoman. Ting holder på å vokse deg over hodet, og du ser ikke annet enn byrder og ansvar.

Stavenes pasje: Kortet viser til en hyggelig fremmed som gir muligheter for lidenskap, opphisselse og eventyr. Du føler deg stadig mer kreativ og inspirert, og nye ideer spirer. Kortet kan bety at du mottar gode nyheter og troverdig informasjon. Stavenes pasje kan også komme med en fakkel som gjør at det som før var ukjent blir bragt inn i lyset.

Stavenes ridder: Stavenes ridder er en spennende ung mann. Han er sjarmerende, vennlig, selvsikker, modig, intelligent, eventyrlysten og lidenskapelig. Men han kan også være overfladisk, arrogant, dumdristig, rastløs og temperamentsfull. Kortet kan tyde på store planer for fremtiden. Kanskje er det snakk om flytting, bytte av bolig, reiser eller oppstart av nye prosjekter.Kortet står også for fremskritt i arbeide, men også for aggresjon.Stavenes dronning: Stavenes dronning er sjarmerende, vennlig, kjærlig, attraktiv, hjertelig, energisk, snill, forståelsesfull, generøs og munter. Kortet viser til fysisk og psykisk fruktbarhet, og følelser som omsettes i dramatisk handling. Det kan også stå for landsens gleder, lojalitet, kreative talenter og økonomisk suksess.

Stavenes konge: Stavenes konge er den fødte leder. Han er kreativ, inspirerende, autoritær, karismatisk, dristig, ærlig, lojal og pålitelig. Det føles naturlig for ham å ha makt og være midtpunktet, og han er vant til å få det som han vill. Kortet dukker ofte opp i forbindelse med forhandlinger og avtaler. Det kan tyde på bryllup, eiendomsavtaler, arv, forretningsavtaler, veldedige organisasjoner eller andre økonomiske overenskomster. Kortet kan vise til et lykkelig kjærlighetsforhold. Kortet står også for selvstendighet.